Ważna informacja dla sędziów MZPN Delegatura Płock

Z uwagi na protesty klubów, zobowiązujemy wszystkich sędziów MZPN Delegatura Płock o przekazanie (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2020 roku) informacji o jakiejkolwiek przynależności klubowej w charakterze  piłkarzy bądź działaczy. 
Powyższą informację należy kierować na adres: wojtek.mlotkowski21@gmail.com lub obsadawsplock@o2.pl.