Wytyczne Komisji Bezpieczeństwa d/s obiektów piłkarskich

Przypominamy wszystkim klubom (drużyny gospodarzy i gości), uczestniczącym w rozgrywkach mistrzowskich MZPN Delegatury Płock w sezonie 2020/2021, o wytycznych dotyczących przygotowywania list osób biorących udział w meczach. Powyższe listy powinny być przekazywane przez drużyny gości osobom uprawnionym przez drużyny gospodarzy, każdorazowo przed danym spotkaniem.  
Obowiązkiem drużyny gospodarzy jest przechowywanie list przez okres 21 dni od zakończenia danego meczu.
Niestosowanie się do w/w wytycznych będzie skutkowało nakładaniem kar przez MZPN i SANEPID.

Przewodniczący Komisji d/s Bezpieczeństwa na obiektach Piłkarskich 
MZPN Delegatura Płock
Marek Ledzion