Komisja d/s Licencji Klubowych MZPN Delegatura Płock przypomina

 

Komisja ds. Licencji Klubowych przypomina:

 Paragraf 4 Regulaminu Rozgrywek MZPN

  1. Kluby występujące o licencję nie mogą mieć zaległości finansowych względem Mazowieckiego ZPN oraz innych podmiotów i osób fizycznych, jeżeli takie zaległości zostaną udokumentowane przed Komisją ds. Licencji Klubowych Mazowieckiego ZPN.
  2. Stosownie do zapisów licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych (załącznik nr 1) kluby uczestniczące w rozgrywkach seniorów muszą posiadać określoną (w Podręczniku Licencyjnym) liczbę zespołów młodzieżowych. Jeśli w trakcie sezonu piłkarskiego wskutek wycofania drużyny młodzieżowej z rozgrywek, jej zawieszenia bądź z innych przyczyn klub nie posiada wymaganej liczby zespołów młodzieżowych – właściwy organ Mazowieckiego ZPN może podjąć decyzję o zawieszeniu licencji klubowej. Decyzji tej można nadać rygor natychmiastowej wykonalności.