EGZAMINY

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

 Zarząd Komisji Sędziowskiej Delegatura Płock /MZPN , po uzyskaniu stosownych potwierdzeń, przesyła informację dotyczącą najbliższych kursów szkoleniowo-egzaminacyjnych:

 1. 04-05.02.2023, COS Spała: pozostali sędziowie grupy TOP-Amator A, TOP-Amator B, sędziowie asystenci I i II grupy nie uczestniczący w zgrupowaniu w Antalyi oraz obserwatorzy I i II grupy.
 2. 28-29.01.2023, Warszawa : sędziowie i obserwatorzy IV ligi .
 3. 11-12.02.2023, Warszawa : sędziowie i kandydaci  V liga, sędziowie asystenci mazowieccy KS MZPN.
 4. 18-19.02.2023, Hotel Wodnik, Słok k. Bełchatowa: sędzie, sędzie asystentki oraz obserwatorki S.C.
 5. 25-26.02.2023, Hotel Wodnik, Słok k. Bełchatowa: sędziowie grupy TOP-Amator C oraz obserwatorzy III grupy.
 6. 18.03.2023, Płock : sędziowie z Komisji Sędziowskiej Płock oraz sędziowie kandydaci z kursu „edycja 2023”.  Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

NOWOŚCI Z PRZEPISÓW GRY

Mając na uwadze liczne kontrowersje związane z oceną spalonego- art. XI przepisów gry oraz informacje od strony IFAB przedstawiam jeszcze raz kryteria i zasady jakimi powinni kierować się sędziowie , kiedy możemy uznać zawodnika za kontrolującego lot piłki, a tym samym kiedy wykonywane przez tego zawodnika zagranie MUSI być uznane jako rozmyślne , a jeżeli te przesłanki nie będą spełnione, to takie zagranie uznać należy jako rykoszet – SPALONY.

Dla przypomnienia „rozmyślne zagranie” ma miejsce jeśli zawodnik kontroluje tor lotu piłki i  posiada możliwość:

 • Zagrania piłki do współpartnera lub
 • Przejęcia kontroli nad piłką lub
 • Wybicia piłki w dowolny sposób.

Jeżeli zawodnik kontroluje tor lotu piłki, jednak próba wejścia w jej posiadanie , wybicia lub zagrania do współpartnera jest niedokładna lub nieudolna , nie zmiana to faktu , że zawodnik rozmyślnie zagrał piłkę.

Przy ocenie poniższego zagadania należy koniecznie stosować kryteria jako ważne wskazówki , że zawodnik posiadał kontrolę nad torem lotu piłki i w wyniku tego piłka została „rozmyślnie zagrana przez niego”

 • Piłka jest zagrana z dużej odległości i zawodnik dobrze ją widział,
 • Piłka nie poruszała się szybko,
 • Kierunek poruszania się piłki nie był zaskakujący,
 • Zawodnik miał czas, żeby skoordynować ruch swojego ciała, a zatem nie był to instynktowny odruch wyciagnięcia kończyny w kierunku piłki lub podskoku, jak również nie był to ruch, który skutkował niewielkim, delikatnym kontaktem piłką lub ograniczoną kontrolą nad nią,
 • Piłka poruszająca się po podłożu jest znacznie łatwiejsza do zagrania niż ta, która przemieszcza się w powietrzu.

Zdajemy sobie sprawę, że temat nie jest prosty, lecz zapoznanie się z niniejszymi zasadami i zastosowanie ich na polu gry, z pewnością przyniesie efekt pozytywnego odbioru od każdego uczestnika sportowego widowiska.

INFORMACJE DLA SĘDZIÓW

Decyzją z dnia 18.08.2022r. Zarząd Komisji Sędziowskiej MZPN Delegatura Płock podjął następujące decyzje:

                    v  Nominacje dla sędziów:

 1.    Awans do LO : kol. Nowak Łukasz i kol. Piwoński Adrian

2.    Awans do Klasa A : kol. Borzewski Marcin, kol. Dobieński Mateusz i  kol. Kolasiński Adrian .

3.    Awans do klasy B: kol. Dylewski Szymon, kol. Starzyński Filip i  kol. Zwierz Adam .

                                                                                         Zarząd serdecznie gratuluje i życzy powodzenia.

                     v  Program Mentorski MZPN

 W sezonie 2022/23 Program Mentorski na szczeblu KS MZPN będzie reprezentował sędzia kolega Adrian Majewski – sędzia V ligi.

                     v  Aktywność sędziów

 Zarząd Komisji Sędziowskiej Delegatura MZPN/ Płock przypomina wszystkim sędziom oraz obserwatorom o przestrzeganiu norm i zasad Regulaminu oraz Uchwał sędziowskich władz. Apelujemy , aby w przestrzeni medialnej unikać i powstrzymywać się o różnego rodzaju komentarzy, wdawania się w polemikę oraz komentowania decyzji innych sędziów. Dla przypomnienia, każdy sędzia może  po meczu wypowiedzieć się o swoich podjętych decyzjach. Nie przestrzeganie tych zasad, będzie podstawą do podjęcia dyscyplinarnych konsekwencji.

                      v  II Termin egzaminów jesień 2022r.

 1.    08 września 2022r. godz. 17.30 odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla wszystkich sędziów Komisji Sędziowskiej Płock  – miejsce szkolenia zostanie [podane w późniejszym terminie].

2.     08 września 2022r. godz. 18.45 / II termin egzaminów jesień 2022r  [ test + sprawność ].

Zarząd Komisji Sędziowskiej Płock

EGZAMINY SĘDZIOWSKIE

Komisja Sędziowska Delegatura MZPN/ Płock informuje, że w dniu 1 lipca [piątek] 2022r.  odbędą się egzaminy kondycyjne  dla sędziów. Po egzaminie sprawnościowym zaplanowane jest spotkanie podsumowujące kończący sezon 2021/2022. Szczegółowy harmonogram egzaminów oraz miejsce spotkania zostaną podane w późniejszym terminie. Obecność sędziów jest obowiązkowa. 

 

Zarząd Komisji Sędziowskiej Płock

Egzaminy dodatkowe dla sędziów KS MZPN

 KS MZPN informuje, że dodatkowy termin egzaminów  dla sędziów IV to 05.04.2022  , którzy nie zaliczyli egzaminu kondycyjnego/teoretycznego lub nie były obecne na egzaminach 4 ligi w dniach 26-27 luty 2022  .

Sędziowie asystenci  mazowieccy bądź kandydaci na asystentów MZPN ,którzy nie zaliczyli egzaminu kondycyjnego/teoretycznego lub nie były obecne na egzaminach, uczestniczą w dniu 07.04 .2022.

HARMONOGRAM  BIEGÓW – AWF Warszawa   ul.  Marymoncka  34

5.04.2022 – wtorek (szatnie dostępne od godz. 16.30)

 6×40 m    Czas           Interwał   Czas  IV Liga MZPN     godzina : 17.50     6,2          18.20       75/25m      15/20

7.04.2022 – czwartek (szatnie dostępne od godz. 16.30)

  6×40 m   Czas   Interwał    Czas  Asystenci KS Wa- wa/kandydaci Asystenci Mazowiecki ZPN  -godzina : 17.15    6,2    17.45       75/25m     17/22  

 

Sprawozdania z meczy LO i Kl. A

Decyzją Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej od „rundy wiosennej 2022” sprawozdania z zawodów piłki nożnej w klasie rozgrywkowej LO i Klasa A sędziowie wypełniają wyłącznie w systemie extranet. Papierowa dokumentacja MUSI być przechowywana do zakończenia każdej rundy danego sezonu rozgrywkowego.

Egzaminy dla sędziów

Komisja Sędziowska Delegatura Płock/ MZPN informuje sędziów, że w dniu 06.04.2022r. [środa] godz. 16.30 odbędzie się szkolenie dla sędziów którzy nie zaliczyli egzaminów w pierwszym terminie. Miejsce szkolenia – siedziba biura MZPN – Delegatura Płock – Pl. Celebry Papieskiej 1 [Orlen Arena] . Po szkoleniu o godz. 18.00 w tym samym miejscu odbędzie się egzamin poprawkowy [pisemny] również dla sędziów którzy z różnych przyczyn nie mogli przystąpić  w pierwszym terminie . Następnie o godz. 19.00 przewidziany jest test kondycyjny [ Stadion Miejski w Płocku ul. Sportowa 3 ]. Opłata za egzamin poprawkowy wynosi 50zł. Nie dotyczy osób, które przekazały informację dotyczącą swojej nieobecności. Wyniki egzaminów : WYNIKI EGZAMINÓW

 

Komisja Sędziowska Delegatura Płock/MZPN

EGZAMINY DLA SĘDZIÓW

Komisja Sędziowska MZPN- Delegatura Płock informuje sędziów KS Płock , iż w dniu 22.03.2022r (wtorek) odbędą się egzaminy sędziowskie :

– Egzamin pisemny 30 pytań w siedzibie biura MZPN – Delegatura Płock – Pl. Celebry Papieskiej 1 (Orlen Arena)

– Egzamin sprawnościowy – Stadion Miejski  ul. Sportowa 3

 

PLAN EGZAMINÓW:

godz. 16.00- zbiórka, sprawy organizacyjne.

godz. 16.25- egzamin pisemny sędziowie próbni oraz sędziowie z ostatniego kursu.

godz. 17.05-egzamin pisemny klasa A i B.

godz. 17.40-egzamin pisemny L.O oraz asystenci okręgowi…. czytaj więcej

Obowiązkowe składki KFD i KFP – zmiana konta bankowego !

                Informujemy, iż od 1 stycznia br. zgodnie z decyzją podjętą przez Zarząd Fundacji FKSP składka dla członków Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich jest obowiązkowa i wynosi 90zł [ kwota wypłacanej zapomogi  ok. 7500zł ].

                 Stawki KFD nie ulegają zmianie (  POBIERZ TABELA STAWEK KFD   ). Składki należy opłacić przelewem na konto:  94 1020 3440 0000 7802 0255 4673 do dnia 11.03.2022 r. [ w tytule wpłaty należy napisać imię i nazwisko oraz klasę rozgrywkową]. 

                Zgodnie z uchwałą Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej, każdy sędzia jest zobowiązany do opłacenia składki KFD i KFP –  jest to warunek dopuszczający do egzaminów. 

Zarząd Komisji Sędziowskiej Delegatura MZPN/ Płock

KURS DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ – EDYCJA 2022.

Szanowni Państwo,

Komisja Sędziowska MZPN Delegatura w Płocku  zaprasza wszystkich chętnych do zapisów na kurs dla kandydatów na sędziów piłkarskich – edycja 2022. Zapisy trwają do 28.01.2022 r.

Kontakt telefoniczny: Kamil Rzechółko – 508-169-886
W tym celu należy wysłać na adres mailowy obsadawsplock@o2.pl następujące dokumenty:

 1. Ankietę kandydata ==> ANKIETA
 2. Oświadczenie o niekaralności ==> OŚWIADCZENIE
 3. W przypadku osób niepełnoletnich, zgodę opiekuna prawnego ==> ZGODA OPIEKUNA
 4. Klauzula dot. przetwarzania danych   ==> OCHRONA DANYCH
 5.  Opłata za kurs w wysokości 100 zł.

Rozpoczęcie kursu oraz pierwszy wykład  planowane jest w dniu 29.01.2022 r. . Kurs będzie się odbywał  w okresie styczeń 2022 – marzec 2022. Harmonogram zajęć będzie podany w późniejszym terminie. 

W związku z sytuacją pandemiczną organizatorzy kursu informują o możliwości prowadzenia zajęć  online.

Zapraszamy!